Molenstraat

Open Dag

Op zondag 10 februari liepen honderden leerlingen uit groep 7 en 8 met hun families door de gangen van de Helmondse middelbare scholen. Ook het Jan van Brabant College opende de deuren van zowel de Deltaweg als de Molenstraat. Had je geen tijd om langs te komen? Of wil je alles rustig teruglezen? Lees hieronder dan wat de hoogtepunten van de open dag op de Molenstraat waren.

Leerlingen zeer betrokken

De open dag begon in de aula, waar iedereen persoonlijk welkom werd geheten door de directeur. Natuurlijk was er wat te drinken, wat te knabbelen en vrolijke muziek op de achtergrond. De muzikale optredens op het podium werden verzorgd door de schoolband en enkele oud-leerlingen. Er waren sowieso erg veel leerlingen te vinden op de open dag. Ze wezen de weg, beantwoordden vragen en lieten zien wat er allemaal te doen is op de school. Bij natuur- en scheikunde werden allerlei proefjes uitgevoerd door enthousiaste leerlingen die graag aan de bezoekers lieten zien wat ze van hun docenten geleerd hadden.

Brainportschool

De looproute ging vanuit de aula door naar het grootste gebouw van de school. Op de begane grond was een enorme banner te zien waarop in werd uitgelegd wat Brainportonderwijs op het Jan van Brabant College eigenlijk inhoudt.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Het bijzondere van Brainportonderwijs is de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Op het Jan van Brabant College zijn regelmatig excursies naar bedrijven, gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven en allerlei samenwerkingsprojecten. Het doel is altijd om de praktijk de klas in te halen of met de klas een kijkje te nemen in ‘de echte wereld’. De school was in 2013 één van de drie grondleggers van het concept ‘Brainportschool’, samen met het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best. Sindsdien volgden vele andere scholen het voorbeeld van deze drie voorlopers. Het Jan van Brabant College is de enige school in Helmond met jarenlange ervaring met het geven van Brainportonderwijs.

Ontdek de topsporter in jezelf

In de gymzaal zwaaiden leerlingen aan de ringen, maakten ze salto’s door de lucht vanaf een trampoline en lieten allerlei andere gave kunstjes zien. Alle leerlingen hebben maanden gewerkt aan de demo, onder leiding van Bas uit havo-4. Op het Jan van Brabant College heeft natuurlijk iedereen lessen Lichamelijke Opvoeding, waarbij in de bovenbouw naast vertrouwde sporten als voetbal en turnen ook bijzondere sporten als handboogschieten en taekwondo langskomen.

Tekst gaat door onder het filmpje.

Leerlingen die iets extra’s willen op sportgebied kunnen terecht op het Jan van Brabant College – Molenstraat. Er is een Module Sport waarbij leerlingen kennismaken met nieuwe en bijzondere sporten, zoals Dynamic Tennis, Flag Football, Estafette – Crossfit, Boksen, Schaatsen, Kronum, Squash en Anytime Fitness.

Behalve de Module Sport kunnen leerlingen ook andere Moludes kiezen: Expressie, Spaans en Toegepaste Wetenschap. In de bovenbouw komen daar Chinees en Applied Science bij. Meer informatie over de modules is hier te vinden. Ook kunnen leerlingen van alle niveaus zelf projecten bedenken. Heb je een goed idee bedacht voor een onderzoek? Dan krijg je de mogelijkheid om dit tijdens schooltijd uit te voeren binnen de X-uren.

Tweetalig onderwijs

Op de open dag waren er natuurlijk ook lokalen ingericht om voorlichtingen te geven. Een paar van die voorlichtingen gingen over tweetalig onderwijs (tto). Op het Jan van Brabant College - Molenstraat kun je mavo, havo en vwo ook tweetalig volgen, van brugklas tot eindexamenjaar. Het is de enige school in Helmond en omstreken die tto aanbiedt. Op andere scholen kun je wel lessen ‘Cambridge Engels’ volgen, maar het tto is veel meer dan dat. Je leert op tto meer over andere culturen, je gaat elk leerjaar op reis naar het buitenland en je leert natuurlijk ook veel beter Engels spreken dan op andere scholen.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Een onderdeel van tto is het vak Global Perspectives, waarbij leerlingen zich verdiepen in internationale vraagstukken zoals klimaatverandering en hier oplossingen voor bedenken. Het Jan van Brabant College is de enige school in heel Nederland waarop dit vak van de brugklas tot en met het eindexamenjaar gegeven wordt.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Te veel om op te noemen

Natuurlijk was er nog veel meer te zien! Leerlingen lieten zien wat ze bij het innovatieve vak Technologie en Design gemaakt en geleerd hadden. Verderop vertelde een docent aan een groep ouders en leerlingen over de reizen en uitwisselingsprojecten die er op alle niveaus zijn, ook als je geen tweetalig onderwijs volgt. Ook konden bezoekers robotjes programmeren bij de buitenschoolse activiteit First Lego League, meedoen aan een YouTube-quiz in het lokaal van JvB TV en kunstwerken bewonderen op de vierde verdieping, waar vakken als Kunst en Productontwerpen de eindproducten van de leerlingen toonden.

Aanmelden

Zit je in groep 8? Heb je alle open dagen bezocht en zie je jezelf al door de gangen van het Jan van Brabant College lopen volgend jaar? Dan is de volgende stap je aanmelden! Op 12 en 13 maart kunnen toekomstige leerlingen zich aanmelden op het Jan van Brabant College. Meer informatie en alle benodigde formulieren zijn te vinden op sites van de twee vestigingen.

Aanmelden Molenstraat: mavo, havo, vwo én tweetalig mavo, havo, vwo
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/aanmelden