Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Begeleiding

Interne Begeleiding (IB)

Als dat om welke reden dan ook nodig is, kunnen leerlingen bij ons op school rekenen op extra begeleiding. Dat doen wij via Interne Begeleiding (IB). Wij bieden bijvoorbeeld hulp en begeleiding bij dyslexie, faalangst, huiswerk maken of moeilijkheden met een bepaald vak. Lees meer

Schoolarts

Op het Jan van Brabant werken we nauw samen schoolarts. Dat is een gespecialiseerde jeugdarts die oog heeft voor de problemen van jongeren en pubers. In samenwerking met zowel school als ouders, werkt de schoolarts aan het opsporen en oplossen van problemen. Lees meer

Vertrouwenspersoon

Leerlingen of medewerkers die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of discriminatie, kunnen op school terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij verzorgen de opvang, begeleiding en nazorg. Alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk. Lees meer

Mentoraat

Een mentor is de spil in de begeleiding van onze leerlingen. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om sociaal-emotionele begeleiding, studiebegeleiding en keuzebegeleiding. In samenwerking met de decaan adviseren onze mentoren bij de keuze van het schooltype, het profiel of de sector. Lees meer

Decanaat

Kun je als leerling of ouder wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep? Onze decaan, Mart Louwers, ondersteunt je met loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dat doet hij samen met onze docenten en mentoren. Lees meer

Studiebegeleiding

Heb je als leerling behoefte aan extra huiswerkbegeleiding? Geen probleem. Wij bieden huiswerkbegeleiding in samenwerking met het huiswerkinstituut Spectrum Brabant. Het instituut is gespecialiseerd in het aanleren van hoe je het beste kunt studeren en plannen. Lees meer

Netwerkbureau

Met ons netwerkbureau slaan we een brug tussen ons onderwijs en het bedrijfsleven. Via het bureau kunnen we gemakkelijk stages, projecten en samenwerkingen organiseren samen met bedrijven en instellingen. Leerlingen kunnen zo proeven aan het soort werk dat ze na hun schoolcarrière kunnen gaan doen. Lees meer

Passend onderwijs

Voor alle leerlingen die zich bij ons aanmelden, zoeken we een onderwijsplaats die aansluit, klopt en past. Meestal is dat op onze eigen school, heel soms ergens anders. De meeste leerlingen die zich bij ons aanmelden hebben een advies voor mavo, havo of vwo en kunnen dus gewoon bij ons starten. Lees meer

Antipestbeleid

Pesten heeft een grote impact op en grote gevolgen voor leerlingen die erbij betrokken zijn. Op het Jan van Brabant College tolereren we pesten absoluut niet. Wij voorkomen pesten zoveel mogelijk en pakken het aan als dat nodig is. Lees meer