Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Inspraak

Medezeggenschapsraad

Bij Jan van Brabant College luisteren we naar iedereen. Wij hebben een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 12 leden uit alle onderdelen van de school. Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn in de MR vertegenwoordigd. Lees meer

Oudervereniging

Alle ouders met kinderen op het Jan van Brabant College zijn automatisch lid van onze oudervereniging. De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur van drie ouders en een groep actieve ouders die het bestuur ondersteunen. Ze ondersteunen onze school in het geven van goed onderwijs. Dat doen ze financieel en met persoonlijke inzet. Lees meer

Leerlingenvereniging

Leerlingen zijn bij ons vertegenwoordigd in de leerlingenvereniging. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die activiteiten organiseren voor hun medeleerlingen. De leerlingen, van verschillende leeftijden en opleidingen, worden daarbij begeleid door een docent. Lees meer

Klankbordgroepen

Op onze school hebben we 2 soorten klankbordgroepen. Een voor leerlingen en een voor ouders. Leerlingen spreken samen over zaken als lessen, de kantine en het werken met Chromebooks. Ouders bespreken onderwijsvernieuwingen en mogen hun mening geven over zaken die binnen de school spelen. Lees meer