Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Voor iedereen binnen de medezeggenschap op onze school is duidelijk dat de kwaliteit van het onderwijs en de belangen van de schoolbevolking voorop staan.
Naast het instemmingsrecht en adviesrecht heeft de MR ook initiatiefrecht. De MR mag ieder onderwerp waar de school mee te maken heeft bespreken, daarover standpunten innemen en voorstellen doen aan het schoolbestuur.
De MR heeft ongeveer acht overlegvergaderingen per schooljaar.
Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt middels het publiceren van de vastgestelde verslagen en in de vorm van een jaarverslag.

Samenstelling MR 

Leerlinggeleding: Nina Bousaatouf, Hind El Maâch, Joep van den Heuvel
mr-leerlinggeleding@janvanbrabant.nl​

Oudergeleding: mevr. A. van Hoof, mevr. D. van Strijp - van Dam, dhr. R. Vermeulen
mr-oudergeleding@janvanbrabant.nl

Personeelsgeleding: mevr. M. Verspaandonk (secretaris), dhr. T. Boot, mevr. T. van Dijk-Besselink (voorzitter), dhr. S. Delhaye, dhr. N. Remijnse, mevr. E. Niessen
mr-personeelsgeleding@janvanbrabant.nl