Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Zorg en Advies

Begeleiding en ondersteuning

De mentor is de spil in de begeleiding van onze leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, het decanaat en het ondersteuningsteam. Bij stagnatie in de ontwikkeling van een kind (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of sociaal emotionele problematiek), kan de mentor het ondersteuningsteam inschakelen.

Het ondersteuningsteam, bestaande uit twee ondersteuningscoördinatoren voor zowel het Nederlandstalig onderwijs als het tweetalig onderwijs zal dan, samen met alle direct betrokkenen rondom de leerling, afstemmen welke eventuele extra hulp op school geboden kan worden. Als het nodig of gewenst is, overleggen wij met externe partners, zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar of een gezins- en jongerencoach in het zogenoemde Extern Zat overleg.

Daarnaast verzorgt het ondersteuningsteam groepstrainingen in de onderbouw op het gebied van faalangst, leren-leren, sombere gedachten, groepsdynamiek, sociale vaardigheden enz.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen werken op een bij hen passend niveau, dat ze steeds weer uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen en dat ze goede cijfers krijgen. Soms zijn er zaken waardoor dat wat lastig is. Dan bieden wij, in nauw contact met ouders, begeleiding in de vorm van:

  • Individuele vakhulp: snappen leerlingen de stof van een bepaald vak niet goed? Dan kunnen ze terecht bij hun vakleraar.
  • Vakgerichte studieles: vinden leerlingen een vak moeilijk, dan kunnen ze speciale studielessen volgen.
  • Eén op één faalangstreductietraining in de bovenbouw.
  • Huiswerkbegeleiding: Lyceo verzorgt huiswerkbegeleiding bij ons op school.
  • Dyslexiescreening en -ondersteuning: Wij testen leerlingen van wie wij denken dat zij dyslectische kenmerken vertonen. We kunnen dan zien of zij risico lopen op dyslexie. De uitslag van deze subtest kan aantonen of vervolgonderzoek nodig is. Verder bieden we dyslectische leerlingen onder andere ondersteuning aan in de vorm van een ondersteuningsprogramma op het Chromebook of het verlenen van extra tijd voor bijvoorbeeld het maken van proefwerken.
  • Programma’s voor een veilige school: pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, racisme en discriminatie willen wij op onze school absoluut niet.

Meer informatie over het ondersteuningsplan van het Jan van Brabant College is hier te vinden.

Schoolarts

Op het Jan van Brabant hebben we een eigen schoolarts. Dat is een gespecialiseerde jeugdarts die oog heeft voor de problemen van jongeren en pubers. In samenwerking met zowel school als ouders, werkt de schoolarts aan het opsporen en oplossen van problemen. Naast de schoolarts ondersteunen ook de schoolverpleegkundigen van de GGD onze school bij medische zaken. Ouders kunnen contact opnemen met de schoolarts via het zorgteam of direct bij de GGD (tel: 088-0031100, of postadres: De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond). 

Vertrouwenspersoon

Leerlingen of medewerkers die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of discriminatie, kunnen op school terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij verzorgen de opvang, begeleiding en nazorg. Alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk.

Waarvoor kun je bij onze vertrouwenspersonen terecht?

Je kunt bij hen je verhaal kwijt. Zij denken mee over:

  • hoe je in gesprek kunt gaan met degene met wie je een probleem hebt
  • bemiddeling
  • oplossen van het probleem
  • hoe je een eventuele formele klacht indient

Interne vertrouwenspersonen

Mevrouw R. Harting
vestiging Molenstraat
0492-525246
r.harting@janvanbrabant.nl

De heer E. van Hoof
vestiging Gasthuisstraat
0492-510306
e.vanhoof@janvanbrabant.nl

De heer C. Nguyen
vestiging Molenstraat
0492-525246
c.nguyen@janvanbrabant.nl

Externe onafhankelijke vertrouwenspersoon

Mevrouw R. Koolhaas
06-14025439