Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Nederlandstalig onderwijs

Op het Jan van Brabant College hebben we mavo, havo en vwo, zowel tweetalig als Nederlandstalig.

Uitdaging

Ons onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerlingen maar biedt daarnaast ook mogelijkheden tot verbreding en verdieping. We bieden diverse extra modules aan om de leerlingen uit te dagen.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van onze leerlingen volgen we op de voet. In de onderbouw nemen we voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde de Diatoetsen af en voor alle leerjaren zijn er enkele keren per jaar leerlingenbesprekingen waarbij de mentor, daarbij geadviseerd door de docenten, de vorderingen van de leerlingen bespreekt met de afdelingscoördinator. Bij tegenvallende resultaten wordt dan een plan van aanpak gemaakt waarin staat wat leerlingen, samen met hun ouders/verzorgers en docenten gaan doen om daar verbetering in te brengen. Tijdens de regelmatig terugkerende ouderavonden worden ouders/ verzorgers uitgenodigd om hierover te spreken.

Begeleiding

Ons uitgangspunt is dat het welzijn van de leerling van essentieel belang is om goede leerresultaten te bereiken. Een leerling die zich prettig voelt, zal beter gebruik maken van zijn mogelijkheden en de kansen die de school biedt. Daarom begeleiden wij onze leerlingen op verschillende manieren. In de eerste plaats in de les door de inzet van professionele docenten die de leerlingen observeren, feedback geven en bijsturen. Daarnaast is er de mentor die de spil vormt in de begeleiding van onze leerlingen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat over sociaal-emotioneel welbevinden, resultaten en studiekeuze. De overkoepelende zorg voor onze leerlingen ligt in handen van het interne ondersteuningsteam dat bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een schoolpedagoog.