Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Tweetalig onderwijs

Als enige school in de regio Helmond bieden wij tweetalig onderwijs (tto) aan op havo- en vwo-niveau en vanaf schooljaar 2018-2019 ook op de mavo. Zo bereiden we leerlingen uitgebreid voor op een plaats op de wereldwijde arbeidsmarkt. Tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen les krijgen in het Engels. Ook presenteren, samenwerken en kritisch nadenken, met daarbij aandacht voor culturele verschillen, zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. 

Steeds meer vervolgopleidingen bieden hun cursussen aan in het Engels en bij steeds meer scholen en bedrijven is het heel normaal dat er buitenlandse medewerkers zijn. Binnen de Brainportregio hebben we een convenant opgesteld:  ‘We are the Future’. Dit stelt dat het om succesvol te zijn in onze regio, noodzakelijk is dat je internationaal georiënteerd en vaardig bent.

In English, please

Met het tweetalig onderwijs bieden we een breed programma dat onze leerlingen klaarstoomt om waar dan ook ter wereld te gaan studeren en een baan te vinden. Bij ons op school zijn de leerlingen al gauw 25 lesuren per week in het Engels bezig. Het programma loopt zowel in de onderbouw als de bovenbouw. Leerlingen spreken veel Engels in de klas en ze gebruiken Engelstalige leermethodes. Zo leren ze het Engels snel en goed schrijven en spreken. 

Examens

Onze tto-leerlingen kunnen zich meten aan leerlingen uit Engeland. Dat blijkt uit onze resultaten voor onder meer het examen Cambridge Checkpoint voor Science, English en Mathematics en het International Baccalaureate English certificaat. Beide examens zijn geen examens voor anderstaligen, maar toetsen ontwikkeld voor native speakers. De examens testen inhoudelijke kennis van de vakken, critical thinking skills en een goede beheersing van de Engelse taal. Voor beide examens scoren onze leerlingen bovengemiddeld.