Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Mentoraat

Een mentor is de spil in de begeleiding van onze leerlingen. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om sociaal-emotionele begeleiding, studiebegeleiding en keuzebegeleiding. In samenwerking met de decaan adviseren onze mentoren bij de keuze van het schooltype, het profiel of de sector.

Waarvoor kun je bij een mentor terecht?

Onze mentoren zijn leraren en leraressen die speciaal de zorg hebben voor één bepaalde klas. Je kunt ze vergelijken met een groepsleerkracht op de basisschool. Een mentor zorgt ervoor dat leerlingen zich op school thuis voelen. Ook voor ouders zijn ze bereikbaar.

Begeleidingsles

Elke brugklas krijgt twee keer per week een begeleidingsles van de mentor. Daarin leren leerlingen bijvoorbeeld hoe ze hun agenda kunnen bijhouden, huiswerk kunnen plannen en hoe ze een proefwerk voorbereiden. Elke brugklas heeft twee bovenbouwleerlingen als hulpmentor.

Voortgang volgen

De mentoren gebruiken verschillende instrumenten om leerlingen goed te volgen en te ondersteunen:

  • Begeleidingsmap in mavo-1
  • Digitale controle van de cijfers
  • Huiswerkrooster
  • Huiswerktraining