molenstraat

Havo

De havo duurt 5 jaar op het Jan van Brabant College in Helmond. Na de havo zijn onze leerlingen klaar voor het vwo of een hogere beroepsopleiding. Doorstromen van en naar de havo is bij ons op school heel gemakkelijk: mavo-leerlingen stromen door naar de havo. En heb je je havo-diploma op zak, dan kun je doorgaan naar het vwo. Onze mentoren ondersteunen de leerlingen bij die overgangen.

Programmeren en extra modules

Binnen het vak Techniek/Design en Technology maken onze leerlingen in het eerste leerjaar kennis met programmeren. Brugklasleerlingen kunnen verder naast het vaste programma kiezen uit een aantal extra modules: Sport, Toegepaste wetenschap en Expressie. 

Havo 2 en 3

In havo 2 krijgen leerlingen Duits en Natuurkunde als nieuwe vakken. In het derde leerjaar is Scheikunde nieuw. Ook bereiden wij ze, samen met de mentor en de decaan, in havo 3 voor op hun profielkeuze. Daarnaast doen leerlingen in het derde leerjaar een maatschappelijk stage van minimaal 30 uur. Zo ontwikkelen ze vaardigheden als plannen, communiceren en samenwerken.

Wil een leerling vanuit havo 3 overstappen naar het mbo? Dat kan. Het enige wat dan nodig is, is het bewijs dat hij zou mogen overgaan naar havo 4. 

Havo 4 en 5

Al doen havo-leerlingen pas in het vijfde jaar examen, toch zijn ze er al vanaf het begin van het vierde jaar mee bezig. Het examen bestaat uit een schoolexamen en het landelijke centraal examen. Alle toetsen, opdrachten en werkstukken komen in een examendossier. Is het schoolexamen afgerond, dan volgt het centraal examen.

Beroepsstage

Omdat de meeste leerlingen zich lastig kunnen voorstellen wat het werken in een bepaald beroep in praktijk inhoudt, doen ze in havo 4 een beroepsstage van een week bij een bedrijf of instelling naar keuze. 

Productontwerpen

Havo-leerlingen kunnen het keuze-examenvak Productontwerpen volgen: een combinatie van vormgeving en techniek. Leerlingen maken bijvoorbeeld een sieraad van bestek, of denken na over een nieuw station. 

Na de havo

De havo is een boeiende opleiding waarbij we naast de bekende vakken veel aandacht hebben voor internationalisering, techniek, contacten met bedrijven en uitdagende opdrachten. De opleiding bereidt onze leerlingen voor op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een havo-diploma geeft ook toegang tot het vwo of een vak- of middenkaderopleiding aan het mbo.

Lessentabel (klik om te vergroten)