Molenstraat
14 april 2019

Practicum plantenveredeling vwo-5Tijdens een practicum hebben de leerlingen van vwo(tto)5 met biologie in hun pakket stilgestaan bij de klassieke en de moderne manier van plantenveredeling.

Door kruising van planten met bepaalde gewenste eigenschappen kunnen nieuwe planten worden gekweekt die alle gewenste eigenschappen bezitten. Zo worden rassen met de beste kwaliteit, de hoogste opbrengst en de minste gevoeligheid voor ziekten gekweekt. De leerlingen konden het fenotype van een aantal verschillende soorten tomaten en paprika’s bekijken en proeven. De klassieke veredelingstechnieken zijn helaas tijdrovend.

Door gebruik te maken van moleculair genetisch onderzoek kan de tijd die nodig is voordat een nieuwe soort geïntroduceerd wordt aanzienlijk verkort worden.

In het practicum werd moleculair genetisch onderzoek uitgevoerd. DNA werd uit een aardappelplant geïsoleerd en klaargemaakt voor een PCR-reactie. Na de PCR werd het product op gel gebracht, zodat bepaald kon worden of de aardappelplant die gebruikt was resistent was tegen een infectie door nematoden. Doordat verschillende leerlingen andere primersets gebruikten, maakten de leerlingen samen tijdens het practicum een klein genenpaspoort van de plant.

De workshop werd verzorgd door studenten van Wageningen University and Research.

< Terug