9 november 2023

Museumbezoek speciaal voor onze mavoleerlingenEen museumbezoek specifiek gericht op mavoleerlingen? Dat is precies wat Club Zien biedt. Op 7 november bezochten leerlingen uit mavo-1 de Kunsthal in Helmond, waar ze een uur rondgeleid werden. De kunsthal was omgetoverd tot ‘silent disco’, waar leerlingen visuele kunst en muziek aan elkaar konden verbinden.

Club Zien is een samenwerkingsverband tussen Het Noordbrabants Museum, Design Museum Den Bosch, Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum Eindhoven en Museum Helmond. Het doel van deze organisatie is musea toegankelijker maken voor mavoleerlingen. Het aanbod sluit naadloos aan op de behoeften en belevingswereld van de leerlingen én op de leerdoelen en competenties van de schoolvakken.

Het Jan van Brabant College werkt aan dit project mee, niet alleen door museumbezoeken te organiseren, maar ook door actief te werken aan het vormgeven van een museumbezoek speciaal voor mavoleerlingen. Vorig jaar heeft een kunstdocent gebrainstormd met brugklasleerlingen van onze mavo om te bespreken hoe een geslaagd museumbezoek eruit zou moeten zien. Op basis van de ideeën van de leerlingen zijn toen een workshop en een bezoek aan een expositie opgezet. De leerlingen uit mavo-1 van vorig jaar evalueerden de excursie en aan de hand van hun opmerkingen is het aanbod van Club Zien verder aangepast.

Het bezoek op 7 november door onze huidige mavo-1 is een direct resultaat van de energie en tijd die Club Zien, onze docenten en onze leerlingen geïnvesteerd hebben. Het bezoek van M1a en Mt1a begon met een korte uitleg over het museum, waarna de leerlingen op verschillende manieren kennismaakten met kunstwerken. Allereerst werd de kunsthal omgetoverd in een kleine ‘silent disco’. Na ontvangst van een koptelefoon en een korte instructie was het aan de leerlingen om te luisteren naar het geluid en daarbij naar een kunstwerk te kijken. Vervolgens werd de koptelefoon op een ander kanaal gezet, waardoor een ander geluid hoorbaar was.

In het nagesprek werden de leerlingen erop gewezen dat het geluid van invloed is op hoe je naar een kunstwerk kijkt. Muziek speelt daar dus ook een rol in, omdat je je er dan anders door gaat voelen. Dit laatste werd nog eens versterkt toen de leerlingen zelf een geluid moesten gaan opnemen bij een bepaald kunstwerk. In tweetallen gingen ze op zoek naar een kunstwerk om er vervolgens, met behulp van verschillende attributen, een geluid bij op te nemen. Kralenkettingen, stembanden, dobbelstenen, van alles werd gebruikt om tot de perfecte opname te komen. Uiteindelijk werd dit afgespeeld voor de hele groep en moest de rest raden bij welk kunstwerk het geluid hoorde. Na een korte evaluatie zat het bezoek er alweer op en werden de lessen op school weer vervolgd.

< Terug