Molenstraat
13 april 2021

De Brainportweek is weer begonnen!Deze week staat in het teken van de Brainportweek. Vandaag hebben de leerlingen van V4 al een workshop ‘architectuur’ gehad. Samen met architect Wouter van Niel zijn de leerlingen aan de slag gegaan met concepten voor een toekomstig Brainportschool gebouw. Daarna hebben ze in de workshop ‘licht graffiti’ onder de leiding van mevrouw van den Berg in een donkere ruimte licht op een fotoplaat weten te bannen. De leerlingen van V(t)5 hebben in het kader van hun alternatieve stageweek een aantal online workshops van de Universiteit Maastricht gevolgd. In de verschillende workshops hebben de leerlingen geleerd hoe een aantal beroepen in onze samenleving geïntegreerd zijn en wat belangrijk is als je over je beroepskeuze nadenkt. Ook hebben ze al de eerste stappen voor de ‘Grand Challenge’ – dat is de wedstrijd onder de Brainportscholen – gedaan.

Mavo heeft net zo als havo interviews met beroepsbeoefenaars voorbereid. Deze interviews zullen op dinsdag plaatsvinden. Ook werd door mavo al de scholen- en beroepenmarkt van woensdag besproken. Havo had daarnaast nog een introductie over de profielwerkstukken. En V4-tto heeft de eerste dag van een online-uitwisseling met het Baskenland gehad. Alles bij elkaar: een vol programma!

 

< Terug