molenstraat

Medezeggenschapsraad

Bij Jan van Brabant College luisteren we naar iedereen. Wij hebben een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 12 leden uit alle onderdelen van de school. Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn in de MR vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmings- of adviesrecht over een breed scala aan schoolzaken, voor zover het niet gaat om  individuele personen. Ook kan de raad, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen geven. Onze school kent bovendien voor beide vestigingen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met zaken die voor beide vestigingen van belang zijn.

Samenstelling MR 

Leerlinggeleding: Leonie van den Bogaart, Joris Cox, Rick Feijen
Oudergeleding: Mevrouw B. van Bree, mevrouw J. Geenen, de heer F. Kaebisch
Personeelsgeleding: De heer W. van Dijk,  de heer J. Koppenens, de heer N. Remijnse, de heer T. Schwirtz, mevrouw M. Verhees-van Eijk,  mevrouw B. Verstijnen
Voorzitter: De heer W. van Dijk
Vice-voorzitter: Mevrouw B. van Bree
Secretaris: De heer T. Schwirtz