molenstraat

Klankbordgroepen

Op onze school hebben we 2 soorten klankbordgroepen. Een voor leerlingen en een voor ouders. Leerlingen spreken samen over zaken als lessen, de kantine en het werken met Chromebooks. Ouders bespreken onderwijsvernieuwingen en mogen hun mening geven over zaken die binnen de school spelen.

Leerlingenklankbordgroep

In de klankbordgroep voor leerlingen zitten leerlingen uit verschillende leerjaren van een afdeling. Elke afdeling heeft dus een klankbordgroep.

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroepen voor ouders bestaan uit ouders uit de verschillende leerjaren van een afdeling.

De groepen komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar.