Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren
Molenstraat

Ouderbijdrage

Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft het Jan van Brabant College de vrijwillige ouderbijdrage afgeschaft.

Bijdrage tweetalig onderwijs

Volgt uw kind tweetalig onderwijs (tto) bij ons, dan betaalt u een tto-bijdrage. Die is 395 euro per jaar voor mavo-, havo- en vwo-tto.  Daarbij geldt de afspraak dat op onze school geen enkele leerling van het tweetalig onderwijs wordt uitgesloten om financiële redenen. Wij hebben daarom een regeling voor ouders/verzorgers die de tto-bijdrage niet kunnen betalen. Deze regeling leidt uiteindelijk altijd tot kwijtschelding wanneer andere opties zijn uitgeput. Deze afspraak is als normkenmerk onderdeel van het kwaliteitstraject tweetalig onderwijs per 1 januari 2021.  Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. José Gloudemans via e-mail: j.gloudemans@janvanbrabant.nl, of via het algemene telefoonnummer van de school: 0492 522287.

Meer informatie