Molenstraat

Financiële steun

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het soms zo dat ze niet kunnen meedoen aan het sociaal maatschappelijk leven op school of daarbuiten. Activiteiten als sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes kunnen lastig zijn voor gezinnen in deze situatie. Er zijn verschillende manieren om financiële hulp te krijgen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met een laag inkomen in de kosten voor onderwijs. Leergeldondersteuning is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben uit een uitkering, arbeid, alimentatie, een zelfstandige onderneming of een combinatie hiervan. Ook moet het kind en zijn ouders wonen in Helmond. 

Meer informatie en contact?

Mevrouw Anke Vlasblom, coördinator Stichting Leergeld Helmond
Telefoon: 0492 522828
E-mail: leergeld.helmond@planet.nl
Website: www.leergeld.nl/helmond

Stichting Leergeld Deurne
Telefoon: 06-28137224
Email: info@leergelddeurne.nl
Website: www.leergeld.nl/deurne 

Stichting Leergeld Gemert e.o.
Telefoon: 06-50979725
Email: contact@gemert-bakel.leergeld.nl
Website: www.leergeldgemert.nl 

Ondersteuning vanuit de overheid

De overheid wil kansen bieden voor alle kinderen, ook voor kinderen die thuis te maken hebben met een andere financiële situatie dan de meeste kinderen. De overheid biedt via regelingen ondersteuning bij bijvoorbeeld de kosten voor sportverenigingen.

Coulancefonds

Ouders die zijn aangesloten bij Stichting Leergeld en niet alles vergoed krijgen, kunnen een beroep doen op het coulancefonds van onze school. Een verzoek voor een bijdrage in bepaalde kosten kunt u indienen door te mailen naar dhr. Geert-jan Nillesen: g.nillesen@janvanbrabant.nl

Betaling in termijnen

Gaat uw zoon of dochter tweetalig onderwijs volgen? Het is mogelijk om deze bijdrage in termijnen te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. José Gloudemans via het algemene telefoonnummer van de school: 0492 522287