Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren
Molenstraat

Coronavirus en onze school

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de gevolgen van het coronavirus voor onze school en de maatregelen die we nemen. Deze pagina krijgt telkens een update wanneer nodig. De meest gestelde vragen die we de afgelopen weken gekregen hebben proberen we hieronder zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Alle brieven die we verzonden hebben rondom het coronavirus vindt u overzichtelijk onderaan deze pagina.

We hanteren de richtlijnen die het RIVM heeft afgegeven en werken de vragen en antwoorden bij als er iets verandert dat voor ons van toepassing is.

Met vragen die op deze pagina niet beantwoord worden kunnen leerlingen en ouders terecht bij de mentor of afdelingsleider.

Update 22 april 16.45 uur

Gisteren, 21 april 2020, hebben we te horen gekregen dat de scholen ook na de meivakantie, tenminste tot 1 juni, gesloten blijven. Dit betekent dat onze online lessen dus gewoon door blijven gaan. We hebben onze leerlingen en hun ouders hierover per brief geïnformeerd.

Update 10 april 15.15 uur

Woensdag 8 april heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aangepaste slaag-zakregeling gepubliceerd. Deze is van toepassing voor alle kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. Tevens is bekend gemaakt dat donderdag 4 juni het centraal afsluitingsmoment wordt voor de examenkandidaten. We stuurden onze leerlingen die dit betreft en hun ouders een brief hierover. Heb je hier specifiek vragen over? Neem dan contact op met je afdelingsleider.
De kamerbrief die hierover is opgesteld kun je hier lezen

Update 1 april 16.00 uur

Het kabinet heeft gisteren besloten om de coronamaatregelen zoals die nu lopen, te verlengen tot en met 28 april. De school blijft daarom gesloten tot en met de meivakantie. We hebben alle leerlingen en hun ouders hierover een brief gestuurd.

Het inhalen van gemiste schoolexamens mag onder voorwaarden wel plaatsvinden. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen tijdig een volledig examendossier hebben. Wij hebben daarom de inhaalperiode gepland van woensdag 8 april tot en met donderdag 16 april.

Omdat het inhaaltoetsen betreffen, zijn wij wettelijk verplicht om leerlingen qua vorm en inhoud een vergelijkbare toets aan te bieden. Daarom is het niet mogelijk deze toetsen mondeling of op afstand te laten plaatsvinden.

We vinden de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en van de surveillerende docenten erg belangrijk. Tijdens deze inhaalperiode gelden daarom strenge regels en voorschriften,  conform de richtlijnen opgesteld door RIVM en GGZ. We lichten ze hieronder toe. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent én je eraan houdt, als je toetsen moet inhalen.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt de school?

 • Er is toezicht op het plein voorafgaand aan en na het maken van de toets.
 • In de aula is normaal gesproken plaats voor 180 examenkandidaten. We richten nu in de aula 50 zitplekken in, zodat we ruim voldoende afstand kunnen houden.  
 • Deuren, materialen, stoelen en tafels worden na elke sessie schoongemaakt.
 • Toetsen en hulpmiddelen (woordenboeken e.d.)  worden met rubber handschoenen vooraf neergelegd en achteraf opgehaald.
 • Surveillanten surveilleren op afstand.
 • Wanneer de toets klaar is, dan organiseren we het zo dat leerlingen op afstand van elkaar kunnen vertrekken.
 • Constateren we dat een leerling met gezondheidsklachten als hoesten, keelpijn, hoofdpijn of koorts toch naar school komt, dan sturen we de betreffende leerling naar huis. 

Welke regels gelden voor de leerlingen?

 • Je komt alleen naar school.
 • Zodra je het schoolplein op komt zorg je er voor dat je altijd minimaal 1,5 meter afstand houdt van alle andere personen.
 • Je mag gebruik maken van je kluisje; de deur van het C-gebouw staat open.
 • Als je moet wachten, dan doe je dat altijd op afstand van anderen.
 • Een kwartier voor de toets wordt de deur van de aula opengezet en mag je de aula betreden.
 • Je gaat één voor één naar binnen en zoekt een plaats op: mavo aan de raamkant, havo in de middenrij, vwo aan muurkant.
 • Je mag alleen naar school komen als je geen gezondheidsklachten hebt als hoesten, keelpijn, hoofdpijn of koorts. Heb je hier last van dan moet je ziek worden gemeld.

Update 24 maart 14.00 uur

Vandaag werd bekend gemaakt dat het centraal examen dit jaar niet doorgaat. Dat is een maatregel die enorme gevolgen heeft voor alle leerlingen die dit jaar in het examenjaar zitten. We hebben de betreffende leerlingen en ouders een brief gestuurd over de consequenties voor zover we die nu kunnen overzien. 

Update 20 maart 14.00 uur

Vandaag hebben we alle leerlingen en ouders een brief gestuurd over de eerste ervaringen met het onderwijs op afstand en een update over de geannuleerde reizen en activiteiten.

Volgende week evalueren we als team het inzetten van de combinatie van SOMToday, Google Classroom en Google Meet. Op basis van deze ervaringen bepalen we hoe we dit gaan uitbreiden de komende weken.

De gevolgen van de coronacrisis zijn in het totale onderwijsveld merkbaar. Zo ook bij de mbo- en hbo-opleidingen en universiteiten. Voor leerlingen die dit jaar een studiekeuze moeten maken kan dat tot vragen leiden. Kun je online het antwoord op jouw vraag niet vinden?

Neem dan per mail contact op met onze decaan, hij helpt je graag verder: m.louwers@janvanbrabant.nl

Update 19 maart 17.30 uur

De examenleerlingen hebben we gisteren en vandaag geïnformeerd over het inhalen van niet gemaakte en gemiste toetsen. 

Update 17 maart 16.00 uur

Zondagavond kwam het bericht dat alle scholen voorlopig dicht zijn, in ieder geval tot en met maandag 6 april. Het is van groot belang dat het onderwijs wel doorgaat. Achter de schermen waren wij al bezig met het vormgeven van onderwijs op afstand. We hebben ouders en leerlingen vanmiddag een brief gemaild u over hoe we dit nu gaan uitvoeren. 

Na het versturen van de brief kregen we zojuist het bericht dat de schoolexamens door moeten gaan. Over de gevolgen van deze beslissing infomeren wij de betrokken leerlingen en hun ouders morgen.

Update 15 maart 20.00 uur

Vandaag heeft het kabinet besloten om de scholen tot en met 6 april te sluiten. De gevolgen van dat besluit voor onze school zijn als volgt:

 • De school gaat vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 dicht.
 • We geven gehoor aan de oproep om te zorgen voor opvang van leerlingen die niet alleen thuis kunnen blijven en waarvan de ouders in vitale beroepen werken. Voor deze leerlingen stellen we tussen 8.30 en 14.30 uur het open leercentrum beschikbaar om te werken. Wilt u hier gebruik van maken, mailt u dan naam en klas van uw kind naar de afdelingsleider.      

Op maandag 16 en dinsdag 17 maart zijn er geen lessen. Deze dagen gebruiken we om de docenten voor te bereiden op het geven van onderwijs op afstand.
Het schoolgebouw is op dinsdag 17 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur open voor leerlingen om spullen uit hun kluisje te komen halen. Wij roepen alle leerlingen, die geen klachten hebben, op dit te doen zodat ze alle studieboeken thuis hebben.

Update 15 maart 11.00 uur

Vanmiddag (zondag 15 maart) gaat de regering in spoedoverleg met zorgorganisaties, RIVM en onderwijsorganisaties over het openhouden of sluiten van de scholen. Wij informeren u zo snel mogelijk daarna over de mogelijke gevolgen die dat voor de scholen van het Jan van Brabant College heeft.

Update 13 maart 14.30 uur

De school heeft het besluit genomen om alle reizen, excursies en andere bijzondere activiteiten, zowel buiten school als in school, de komende weken niet door te laten gaan.

Een aantal buitenlandreizen is gecancelled. Worden deze reizen verzet?
De schoolleiding onderzoekt de mogelijkheid om de reizen op een later tijdstip door te laten gaan.

De buitenlandse reis is geannuleerd; krijg ik nu mijn geld terug?
We onderzoeken op dit moment of de reizen op een later moment door kunnen gaan. Als dit niet het geval is bekijkt de schoolleiding per reis de mogelijkheid tot terugbetaling.

Worden de reizen voor tweetalig onderwijs ook geannuleerd?
Alle reizen, dus ook de tto-reizen, worden geannuleerd.

Update 12 maart 15.00 uur

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • Schud geen handen
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Ik heb een toets gemist, wat nu?
Alle gemiste toetsen mogen worden ingehaald. Gemiste toetsen van eindexamenleerlingen hebben hierbij voorrang. We zoeken in alle gevallen naar een passende oplossing en communiceren dit met de betrokken leerlingen.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Rijksoverheid heeft voor scholen en studenten een speciale pagina geopend.

Specifieke informatie voor onze regio vind je op de site van de GGD.

Algemene informatie en veel gestelde vragen met antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

Correspondentie
We hebben de afgelopen weken regelmatig per mail ouders en leerlingen geïnformeerd. Hier vind je de gemailde brieven.