Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren
Molenstraat

Zorg en Advies

Interne Begeleiding (IB)

Als dat om welke reden dan ook nodig is, kunnen leerlingen bij ons op school rekenen op extra begeleiding. Dat doen wij via Interne Begeleiding (IB).

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen werken op een bij hen passend niveau, dat ze steeds weer uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen en dat ze goede cijfers krijgen. Soms zijn er zaken waardoor dat wat lastig is. Dan bieden wij in nauw contact met ouders interne begeleiding in de vorm van:

 • Individuele vakhulp: snappen leerlingen de stof van een bepaald vak niet goed? Dan kunnen ze terecht bij hun vakleraar.
 • Vakgerichte studieles: vinden leerlingen een vak moeilijk, dan kunnen ze speciale studielessen volgen.
 • Huiswerkbegeleiding: Lyceo verzorgt huiswerkbegeleiding bij ons op school.
 • B.O.F.-cursus: voor leerlingen met faalangst bieden wij de cursus Beter Omgaan met Faalangst.
 • Dyslexiescreening en -begeleiding: we testen in de brugklas alle leerlingen op dyslexie en bieden hulp met het programma Kurzweil en extra tijd voor bijvoorbeeld het maken van proefwerken.
 • Programma’s voor een veilige school: pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, racisme en discriminatie willen wij op onze school absoluut niet.
 • Interne begeleiding: leden van het zorgteam bieden hulp en ondersteuning bij zwaardere leerproblemen, bij sociaal-emotionele problemen of bij langdurige ziekte.
 • Zorg Advies Team: als het nodig of gewenst is, overleggen wij met externe partners, zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar of een gezins- en jongerencoach. Ook andere instanties kunnen op onze uitnodiging aanschuiven.

Schoolarts

Op het Jan van Brabant hebben we een eigen schoolarts. Dat is een gespecialiseerde jeugdarts die oog heeft voor de problemen van jongeren en pubers. In samenwerking met zowel school als ouders, werkt de schoolarts aan het opsporen en oplossen van problemen. Naast de schoolarts ondersteunen ook de schoolverpleegkundigen van de GGD onze school bij medische zaken. Ouders kunnen contact opnemen met de schoolarts via het zorgteam of direct bij de GGD (tel: 088-0031100, of postadres: De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond). 

Vertrouwenspersoon

Leerlingen of medewerkers die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of discriminatie, kunnen op school terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij verzorgen de opvang, begeleiding en nazorg. Alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk.

Waarvoor kun je bij onze vertrouwenspersonen terecht?

Je kunt bij hen je verhaal kwijt. Zij denken mee over:

 • hoe je in gesprek kunt gaan met degene met wie je een probleem hebt
 • bemiddeling
 • oplossen van het probleem
 • hoe je een eventuele formele klacht indient

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Interne vertrouwenspersonen

Mevrouw R. Harting
Tel. 0492-525246
E-mail: r.harting@janvanbrabant.nl

Mevrouw M. van Kempen
Tel. 0492-510306
E-mail: m.vankempen@janvanbrabant.nl

Mevrouw D. Leijte
Tel. 0492-549448
E-mail: d.leijte@janvanbrabant.nl

De heer T. van Lieshout
Tel. 0492-525246
E-mail: t.vanlieshout@janvanbrabant.nl

De heer C. Nguyen
Tel. 0492-525246
E-mail: c.nguyen@janvanbrabant.nl

Externe onafhankelijke vertrouwenspersoon
Mevrouw R. Koolhaas
Tel. 06-14025439