Molenstraat

Passend onderwijs

Voor alle leerlingen die zich bij ons aanmelden, zoeken we een onderwijsplaats die aansluit, klopt en past. Meestal is dat op onze eigen school, heel soms ergens anders. De meeste leerlingen die zich bij ons aanmelden hebben een advies voor mavo, havo of vwo en kunnen dus gewoon bij ons starten. Het kan natuurlijk wel zijn dat een leerling wat meer ondersteuning of begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld voor bepaalde vakken. Dan bieden wij passend onderwijs. Dat doen we vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO- VSO- MBO Helmond-Peelland, waarvan onze school een van de partners is.

Heeft een leerling zoveel specifieke ondersteuning nodig dat wij die niet kunnen bieden, dan zoeken we samen met de ouders naar de beste plek voor die leerling.